نمایش 1 - 1 از 1
کنکاش واقعه 30 مهر از زبان پژوهشگر تاریخ همدان واقعه 30 مهر از جمله عواملی بود که در پیروزی انقلاب اسلامی تقش بسزایی داشت به همین علت مدتی است که مرکز اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور در حال جمع اوری اسناد موثقی از این و اقعه و گردآوری آن به شکل یک کتاب پژوهشی است.
29. مهر 1396 - 9:31
اشتراک در حماسه سی مهر در همدان