نمایش 1 - 1 از 1
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳۰۰ میلیارد تومان است.
27. مهر 1396 - 20:28
اشتراک در مطالبات دانشگاه علوم پزشکی همدان