نمایش 1 - 1 از 1
شهردار جدید همدان1 در گفتگو با شهردار جدید همدان مطرح شد: شهردار جدید همدان گفت: با توجه به این که شهر همدان قدمت 30 هزار ساله دارد و دارای تاریخ و تمدن است بنابراین بافت و آثار تاریخی این شهر مورد توجه میباشد ؛ اولویت کاری همدان با توجه به وسعت و جمعیتی که دارد نگهداشت شهر است ، بحث تفریحی و گردشگری هم باید مورد توجه قرار گیرد و امیدواریم بتوانیم با این وضع موجود و با توجه به درآمد به این موارد بپردازیم.
19. مهر 1396 - 13:23
اشتراک در شهردار جدید همدان در گفتگو با صبح الوند