نمایش 1 - 2 از 2
همسر سردار شهید قهاری سعید: همسر سردار شهید حاج سعید قهاری سعید با بیان اینکه شهید مظلومانه شهید شد و جامعه جوان هنوز وی را نمیشناسد گفت: باید به جوانان همدانی بگویم که به این فرزند همدان افتخار کنید.
18. مهر 1396 - 14:48
همرزم شهید قهاری سعید عنوان کرد: همرزم شهید قهاری سعید با بیان اینکه این شهید در تمام دوران خدمتشان سرباز ولایت بودند گفت: در تمام مدتی که با شهید قهاری سعید همرزم بودم همواره با یک متانت و با یک چهره آرامی با بچه ها برخورد میکرد و از این خصوصیت شهید که از نزدیک شاهدش بودم بارها الهام گرفتم .
17. مهر 1396 - 10:06
اشتراک در سردار شهید قهاری سعید