نمایش 1 - 1 از 1
معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان همدان: معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان همدان گفت: در حال حاضر برای شرکت آبفا جمع‌آوری رودخانه‌ها تا اتمام پروژه فاضلاب همدان وجود ندارد.
25. خرداد 1396 - 20:59
اشتراک در اتمام پروژه فاضلاب