نمایش 1 - 1 از 1
مشکلات مهم هنرمندان همدان مسائل اقتصادی و عدم اشتغال آنهاست هنرمند موسیقی همدان گفت: یکی از مشکلات مهم هنرمندان همدان مسائل اقتصادی و عدم شاغل بودن آنهاست که اکثر فعالان این حوزه به دلیل نبود شغل و پشتوانه اقتصادی، برای ادامه فعالیت هنری خود یا به تهران و دیگر شهرهای کشور مهاجرت کرده و یا کلاَ موسیقی را کم کم کنار گذاشته می شود
16. خرداد 1396 - 13:27
اشتراک در مشکلات هنرمندان موسیقی