نمایش 1 - 1 از 1
معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان خبر داد: معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان در خصوص رسیدگی به سپرده های بانکی همدانی ها در موسسه آرمان افزود: دولت به سپرده گذاران دراین موسسه توجه دارد و در تلاشیم با همکاری قوه قضاییه و سیستم بانکی مشکل آنان را حل نماییم و به همین منظور با نمایندگی شعب این موسسه در همدان و نهاوند ارتباط گرفته ایم.
9. خرداد 1396 - 14:53
اشتراک در سپرده گذاران در موسسه ارمان