نمایش 1 - 1 از 1
امام حسین(ع) بزرگ پاسدار تاریخ امام حسین(ع) و 72 تن از یاران باوفایشان در واقعه ای بس عظیم و در عاشورای سال 61 هجری ، اوج پاسداری و صیانت از اسلام و آرمانهایش را به نمایش گذاشتند.
10. ارديبهشت 1396 - 14:39
اشتراک در امام حسین (ع)