نمایش 1 - 2 از 2
مدیرکل اوقاف همدان عنوان کرد: مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: طی سال جاری ۷۶ وقف جدید در استان همدان به ثبت رسیده است.
6. دى 1396 - 8:00
مدیرکل اوقاف استان همدان: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج وقف جدید توسط واقفان خیراندیش در استان به ثبت رسیده است.
16. فروردين 1396 - 21:37
اشتراک در کاروند