نمایش 1 - 1 از 1
فردی که از طریق شبکه های اجتماعی اقدام به مزاحمت اینترنتی کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل انتظامی استان همدان شناسایی و دستگیر شد
20. دى 1395 - 13:58
اشتراک در کارشناسان پلیس فضای تولید و تبادل انتظامی استان همدان