نمایش 1 - 2 از 2
سید سعید شاهرخی" بالاخره پس از خبرهای نیم بندی که از گوشه و کنار شنیده می شد،با حکم وزیر کشورو بنا به پیشنهاد استاندار همدان "سید سعید شاهرخی" به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان انتخاب شد.
7. آبان 1396 - 21:52
پیام تسلیت معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان: معاون سیاسی استاندار همدان درگذشت ذخیره انقلاب را به عموم مردم ایران تسلیت گفت.
19. دى 1395 - 20:59
اشتراک در معاون سیاسی استانداری همدان