نمایش 1 - 2 از 2
قرارگاه اقتصاد مقاومتی معاون سرمایه گذاری وبرنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی کشور: معاون سرمایه گذاری وبرنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی کشور و معین استان در قرارگاه اقتصاد مقاومتی با اعلام اینکه استان برای خصوصی شدن اقتصاد اقدام کرده است گفت: در یک شاخص اقتصاد مقاومتی ، استان ۵۵۰ طرح را به بخش خصوصی واگذار کرده که نشان ازافزایش ۳۰۰ درصدی در این حوزه داشته است
4. بهمن 1396 - 14:15
استاندار همدان: استاندار همدان با بيان اينكه برخي نمي‌گذارند سرمایه‌گذار وارد همدان شود، گفت: دلم خون است و با اين شرایط در استان كار می‌کنم!
10. دى 1395 - 12:05
اشتراک در قرارگاه اقتصاد مقاومتی