نمایش 1 - 2 از 2
حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه امروز ماده مربوط به حقوق بازنشستگان پیش از موعد را حذف و در مورد ماده مربوط به کارکنان بازنشسته صنعت فولاد، رأی به بازگشت به لایحه دولت دادند.
22. دى 1395 - 19:48
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس خبر داد: عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی مبنی بر مکلف کردن تامین اجتماعی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کارگر تامین اجتماعی خبر داد.
22. آذر 1395 - 0:11
اشتراک در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه