نمایش 1 - 3 از 3
وضعیت این روزهای سهامداران شبکه بانکی تا حد زیادی مشابه وضعیت سپرده گذاران موسسات میزان و ثامن الحجج است.
13. دى 1395 - 15:03
نوریان در تذکر شفاهی؛ نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) از سوی وزارت اقتصاد شد.
11. دى 1395 - 20:25
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی درباره کاهش توصیه ها در این دولت گفت: خوشبختانه در این دولت هم توصیه ها کمتر شده است و با توجه به محدودیت منابع آنها امکان پاسخگویی به تکالیف دستوری را ندارند.
16. آبان 1395 - 18:23
اشتراک در سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج