نمایش 1 - 3 از 3
فزایش 37 درصدی قیمت مسکن در همدان عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک همدان خبرداد؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک همدان از افزایش 37 درصدی قیمت مسکن در همدان خبرداد و گفت: با توجه به داده‌های ثبت معاملات املاک شاهد افزایش 44 درصدی حجم معاملات مسکن در سال 97بوده‌ایم.
21. خرداد 1397 - 13:51
معاملات مسکن عضو هیات مدیره اتحادیه املاک همدان: عضو هیات مدیره اتحادیه املاک همدان با بیان اینکه شاهد رشد معاملات به لحاظ حجمی در همدان بوده ایم افزود: در خصوص قیمت هم شاهد رشد 8/4 قیمتی در معاملات خرید و فروش ظرف دو ماهه گذشته بوده ایم.
21. دى 1396 - 9:12
یک کارشناس واکنش زود هنگام فروشندگان مسکن به افزایش ناچیز معاملات در ماه‌های اخیر و انتظار دریافت سود از یک بخش نیمه راکد را علت افت مجدد این بازار عنوان کرد.
9. آبان 1395 - 23:23
اشتراک در معاملات مسکن