نمایش 1 - 4 از 4
ازدحام بیش از اندازه مردم در قطعه نام آوران باعث ریختن داربست و شکستن سر ۳ نفر شد.
16. آبان 1395 - 18:28
همسر منصور پورحیدری گفت: می‌دانم مردم در این ایام برای همسرم دعا کرده‌اند، اما باز هم از همه التماس دعا داریم.
23. مهر 1395 - 8:22
عیادت طارمی از پیشکوست استقلال +اینستاپست
30. شهريور 1395 - 21:12
اشتراک در منصور پورحیدری