نمایش 1 - 1 از 1
نرگس معدنی پور اولین زنی است که از سوی محمد باقر قالیباف حکم شهرداری منطقه را دریافت کرد.
28. شهريور 1395 - 13:44
اشتراک در اولین شهردار زن ایران