نمایش 1 - 2 از 2
دولت مستکبر آمریکا که در مورد همه کشورهای دنیا، به دروغ دغدغه حقوق بشری دارد این روزها در شهرهای آمریکا سیاهپوستان را در بی عدالتی کامل میکشد و کسی هم صدایش درنمی آید.
7. تير 1395 - 20:42
زندانی بی گناه اهل آمریکا خودکشی کرد+عکس نوجوان سیاه پوستی که بدون محاکمه و بی گناه به مدت سه سال در زندان به سر می برد، خو را از پای درآورد.
20. خرداد 1394 - 16:29
اشتراک در سیاه پوست