نمایش 1 - 1 از 1
فقر و عدم توانایی انجام سونوگرافی در دوران بارداری سبب شد تا نوزاد با اختلالی خطرناک به دنیا بیاد و تا مدتها بیماری در او شناسایی نشود.
30. دى 1398 - 23:40
اشتراک در دوقلو باردار بود