نمایش 1 - 2 از 2
در حالی که شماری از کارشناسان نظامی غربی، دود برخاسته از ناو هواپیما بر روسیه " آدمیرال کوزنتسوف" را به تمسخر گرفته‌اند، یک سایت روسی به ادعاهای کارشناسان غربی پاسخ داد.
10. آبان 1395 - 21:43
ناو گروه نیروی دریایی ارتش، لنج ایرانی که به دلیل نقص فنی 16 روز در آب های بین الملی سرگردان بود را نجات دادند.
11. مرداد 1395 - 11:23
اشتراک در ناو