نمایش 1 - 3 از 3
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی در سفری به ایران و سپس عربستان سعودی با مقام های دو کشور دیدار و گفت وگو کرد اما این دیدار از نظر نوع پوشش این مقام زن اتحادیه اروپا در این دو کشور اسلامی مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفت.
12. آبان 1395 - 23:03
جعفری دولت‌آبادی عدم واکنش نسبت به برخی رفتارهای ناشایست از جمله حضور دو زن در مسابقات غیر رسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب و خلاف موازین را مورد انتقاد قرارداد و از تشکیل پرونده در این خصوص برای دو نفر زن مذکور خبر داد.
11. مهر 1395 - 22:31
در حالی که فونت فارسی مدتی است در طراحی مد جهانی برای خود جا باز کرده است، مصرف کننده ایرانی هنوز به کلماتی غیرفارسی علاقه دارد؛ کلماتی که در لحظه اول شناخته نشوند و غرابتشان عابران ایرانی را برای فهمیدن مجبور به تامل کند؛ کلماتی که عبور روزانه فرد را به متنی در زبانی غریبه تبدیل کنند، کوتاه باشند و صراحت زبانی بین المللی داشته باشند و در عین حال به دام فهم سریع توسط همگان نیفتند.
1. مرداد 1395 - 12:59
اشتراک در پوشش