نمایش 1 - 1 از 1
خامه یار : معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: اگر چنین حمایت ها و تاکیداتی از ایران در مساله فلسطین نبود، دقیقا شعار از نیل تا فرات صهیونیست ها تحقق پیدا می کرد.
12. تير 1395 - 19:59
اشتراک در محمد مهدی ملکی