نمایش 1 - 2 از 2
در پی انتشار فیلم تقطیع‌شده‌ای از گفت‌وگوی مهدی هاشمی با رئیس سازمان صداوسیما، وی توضیحی را منتشر کرد.
21. دى 1395 - 23:55
منشا اصلی فیش های نجومی کجاست؟/ شاید بتوان گفت که بعد از انقلاب اسلامی، نقطه شروع فرهنگ اشرافی گری بین برخی از مسئولین، در دوران سازندگی رخ داد.
29. خرداد 1395 - 11:40
اشتراک در دولت سازندگی