نمایش 1 - 3 از 3
همدلی را در انجمن حمایت از زندانیان تمرین کنیم؛ پشت میله های آهنی منتظر چشیدن طعم دلچسب آزادی به ذائقه شان هستند، و این اتفاق برای هر کسی ممکن است اتفاق بیافتد چرا که حادثه خبر نمی کند و یک غفلت کوتاه سرنوشتی تلخ را رقم می زند.
5. اسفند 1399 - 8:43
مدیر عامل ستاد دیه استان همدان گفت: 10 زندانی جرائم غیرعمد این استان امسال با کمک خانواده شهدا و ایثارگران آزاد شدند.
23. مرداد 1395 - 14:04
مدیرعامل ستاد دیه استان همدان مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: 49 زندانی دیه و 143 زندانی مالی و مهریه با کمک ستاد دیه در سال گذشته از زندانهای استان آزاد شدند.
10. خرداد 1395 - 8:51
اشتراک در آزادی زندانیان