نمایش 1 - 2 از 2
پیاده روی بعد از شام بیشترین فایده را برای افراد دیابتی دارد.
1. اسفند 1398 - 19:02
مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفت: در تصمیمی که توسط هیات مدیر منطقه آزاد اروند گرفته شد برای امسال عوارض مربوط به خروج از مرز در مسیر شلمچه، دریایی از طریق رود اروند و همچنین فرودگاه آبادان برداشته شد.
15. آبان 1395 - 6:45
اشتراک در پیاده روی