نمایش 1 - 1 از 1
«مهسا امینی» مورد ضرب و شتم قرار نگرفته بود/ گروه‌های سازمان یافته‌ دست‎به خرابکاری زدند وزیر کشور گفت: نتیجه بررسی های مختلف نشان داد درباره «مهسا امینی» ضرب و شتمی صورت نگرفته و شکستگی جمجمه در کار نبوده است.
2. مهر 1401 - 9:11
اشتراک در مهسا امینی،