نمایش 1 - 1 از 1
منتفی شدن صدور مجوز در سایت ثبت‌نام مجوز تردد بین‌شهری مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران گفت: با توجه به زرد شدن وضعیت بسیاری از شهرها و استان‌ها، ثبت‌نام در سامانه مجوز تردد بین‌شهری منتفی شد.
8. بهمن 1399 - 11:34
اشتراک در ثبت‌نام مجوز تردد