نمایش 1 - 2 از 2
در بحث اقدام ملی مسکن در همدان اتفاقی نیفتاده است انتقاد رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان در صحن شورا: رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت به ویژه در حوزه مسکن گفت: با افزایش بی رویه قیمت ها مردم نقره داغ شده‌اند و متاسفانه از مسئولین حوزه مسکن به ویژه رئیس شورای مسکن استان و اداره کل راه و شهرسازی در راستای تامین مسکن ارزان قیمت اقدامات موثری مشاهده نشده است
29. دى 1399 - 8:39
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: مسکن و شهرسازی در تحویل مساکن مهر کوتاهی می‌کند.
23. دى 1399 - 11:18
اشتراک در مهر