نمایش 1 - 1 از 1
دفاع تمام قد دبیر اتاق اصناف همدان از بازاری ها دبیر اتاق اصناف همدان گفت: شیوع بیماری کرونا باعث تعطیلی بازار و واحدهای صنفی شد که بازاریان را با مشکلات معیشتی زیادی مواجه کرد در حالیکه صف های طولانی بانک ها و دفاتر پیشخوان زنگ خطر بزرگتری برای شیوع بیماری منحوس کرونا هستند.
7. فروردين 1399 - 10:01
اشتراک در ویروس