نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس شیر مادر طراویدن شیر مادر بر پیکر نازک نوزادان را یک نعمت الهی دانست و گفت؛ در دین ما اسلام تاکیدها و سفارش های زیادی به استفاده از شیر مادر شده است که همیشه ما سعی می کنیم این فواید را در قالب بروشور در اختیار مادران شیر ده قرار دهیم .
10. مرداد 1398 - 8:54
اشتراک در شیر مادر