نمایش 1 - 2 از 2
روایتی دیگر از علمدار گمنام فتح خونین شهر؛ خواهر شهید شهبازی با بیان اینکه جاذبه و دافعه علمدار گمنام فتح خونین شهر برگرفته از نهج البلاغه بود، گفت: حاج محمود لایه های پنهان خیانت های بنی صدر را شناخته بود و با بصیرت خاص خود از آن پرده بر می داشت.
2. خرداد 1398 - 19:36
یک رزمنده همدانی: یک رزمنده همدانی:
2. خرداد 1398 - 19:35
اشتراک در فاتح خرمشهر