نمایش 1 - 1 از 1
برخی عادت دارند که ”مذاكره“ يا ”جنگ“ را آنطوري كه خودشان دوست دارند بزك كنند.
1. خرداد 1398 - 15:20
اشتراک در علی صفاری