نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: در حال حاضر مشکل و یا کمبودی در تأمین آرد، روغن و شکر قنادان همدان وجود ندارد.
27. فروردين 1398 - 14:12
اشتراک در قنادان همدان