نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده سپاه ناحیه همدان: فرمانده سپاه ناحیه همدان گفت: بانوان ما باید سبک زندگی فاطمی را در زندگی خود اجرا کنند و همسرداری، فرزندداری، دیانت و شجاعت این بانو را بعنوان الگوی خود در زندگی داشته باشند.
8. اسفند 1397 - 23:57
اشتراک در سرهنگ بقایی