نمایش 1 - 2 از 2
مشکلات متقاضیان احداث گلخانه در همدان بررسی شد/ ضرورت تحقق سهمیه ۱۱ هکتاری توسعه گلخانه‌ای سرپرست فرمانداری همدان تحقق سهمیه ۱۱ هکتاری توسعه گلخانه ای شهرستان در سال جاری را ضروری دانست و گفت: سال گذشته نیز سهمیه توسعه کشت گلخانه ای شهرستان ۱۱ هکتار بوده که تحقق ۲.۱ هکتار جای تاسف دارد
23. دى 1399 - 8:54
«حسین افشاری» به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان همدان معرفی شد.
28. آذر 1397 - 12:25
اشتراک در سرپرست فرمانداری همدان