نمایش 1 - 1 از 1
شهردار همدان با اعلام خبر تشکیل کرسی شهر جهانی ابن سینا در موسسه اکو گفت: این یک فرصت استثنایی برای معرفی همدان است.
12. آبان 1397 - 21:36
اشتراک در شهرجهانی ابن سینا