نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اعلام رشد 30 درصدی گردشگری در استان همدان گفت: علی رغم همه مشکلات اقتصادی کشور ما رشد 30درصدی گردشگری در استانمان را داشتیم و این نشان از یک نتیجه زودبازده می دهد.
12. آبان 1397 - 21:00
اشتراک در سازمان میراث فرهنگی همدان، مالمیر