نمایش 1 - 1 از 1
حسابرسی شهرداری همدان رئیس کمیه حسابرسی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر همدان از شروع بررسی گزارشات حسابرسی سال 96 شهرداری همدان در شورا خبر داد.
17. مهر 1397 - 9:55
اشتراک در حسابرسی شهرداری همدان