نمایش 1 - 1 از 1
۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ ایرانی در پنج ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر کردند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.
16. مهر 1397 - 10:50
اشتراک در کاهش سفر