نمایش 1 - 1 از 1
صبح امروز همزمان با سراسر کشور رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسول الله 2 همدان با حضور بسیجیان پرشور برگزار شد.
12. مهر 1397 - 14:17
اشتراک در اجتماع بسیجیان در همدان