نمایش 1 - 1 از 1
مردم همدان در روز عاشورا همزمان با مردم سایر استان ها به عذاداری پرداختند.
29. شهريور 1397 - 16:02
اشتراک در عاشورا در همدان