نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان همدان مدیر کل تعاون استان همدان ضمن اشاره به درخشش تعاونی های استان همدان در جشنواره تعاونی های برتر کشور گفت: از استان همدان هم 3 شرکت تعاونی به عنوان موارد برگزیده در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر کشور موردتقدیر قرار گرفتند.
20. شهريور 1397 - 12:59
اشتراک در تعاونی های همدان