نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل کمیته امداد همدان: مدیرکل کمیته امداد همدان گفت: بیست و چهارمین دوره جشن عاطفه‌ها امسال با دایرکردن یک هزار و ۴۸۰ پایگاه در استان همدان برگزار می‌شود.
13. شهريور 1397 - 9:38
اشتراک در جشن عاطفه ها