نمایش 1 - 2 از 2
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان مطرح کرد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: اتحادیه خواروبارفروشی بیشترین میزان تخلف را در بین اصناف دارد.
19. شهريور 1397 - 12:30
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه ضریب احتکار در استان همدان بسیار ضعیف و محدود است، گفت: در دو هفته اخیر بیش از 65 بازرسی از انبارهای استان انجام شده و 16 پرونده به ارزش 6 میلیارد و 200 میلیون تومان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
24. مرداد 1397 - 13:19
اشتراک در احتکار در همدان