نمایش 1 - 1 از 1
رییس شورای شهر همدان: رئیس شورای شهر همدان از پیاده راه سازی چهارخیابان اصلی دیگر طی سال آینده خبر داد و تصریح کرد: امسال با پروژه آرام سازی بلوار ارم بار فرهنگی مناسبی ایجاد خواهد شد
16. مرداد 1397 - 18:03
اشتراک در پیاده راه سازی در همدان