نمایش 1 - 1 از 1
مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب استان همدان خبر داد: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از افزایش ۱۰درصدی الگوی مصرف آب دراستان خبر دادو گفت: در این راستا طی تمهیدات انجام شده و توصیه های ارائه شده این آمار ۵درصد کاهش داشته است.
16. مرداد 1397 - 8:28
اشتراک در افزایش مصرف آب، آب و فاضلاب استان همدان، اصلاح و توسع شبکه های آبی