نمایش 1 - 1 از 1
رئیس پزشکی قانونی کشور رئیس پزشکی قانونی کشور بیان کرد: استان همدان دربین دیگر استان های کشور از شرایط خوبی برخوردار است و در امر خدمت رسانی عملکرد بسیار خوبی را از همدان شاهد هستیم.
3. مرداد 1397 - 14:49
اشتراک در احمد شجاعی