نمایش 1 - 1 از 1
نویسنده کتاب دختران افتاب: نویسنده کتاب دختران افتاب با انتقاد از اینکه در تریبون ها شعار حجاب میدهیم اما در کار فرهنگی ضعیف عمل کردیم افزود: مخاطب در محصولات فرهنگی ما غائب است
21. تير 1397 - 12:32
اشتراک در محصولات فرهنگی