نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از پذیرش بیش از 22هزار میهمان در ستادهای اسکان فرهنگیان استان خبر داد.
17. تير 1397 - 14:10
اشتراک در اسکان فرهنگیان همدان