نمایش 1 - 2 از 2
استاد حوزه و دانشگاه: استاد حوزه و دانشگاه، گفت: دین و سیاست یکی بوده و سیاست جزئی از دین است، اگر کسی با تفکرات شیعه آشنا باشد نمی تواند مدعی باشد که دیانت از سیاست جداست چرا که پیامبر اسلام(ص) هم مسجد می سازد و هم لشکر وسپاه دارد.
16. آبان 1397 - 10:18
روزنامه جام جم نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی امریکایی پیو را منتشر کرده است.
28. خرداد 1397 - 13:35
اشتراک در دین